Consulten

De duur van een consult en behandeling  varieert afhankelijk van de klacht. Vooral in het begin is het belangrijk om een zo goed mogelijk beeld te kunnen verkrijgen over het ontstaan van de klacht en het klachtenpatroon. Tevens ga ik tijdens het eerste consult een intake gesprek houden. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen persoonlijk verhaal en daar wil ik voldoende tijd en ruimte voor kunnen nemen.

Over het algemeen geldt, klachten die al langer bestaan zijn niet met een of twee behandelingen verholpen. Algemene richtlijn is dan ook dat mensen bij langdurige klachten ongeveer 3-8 consulten nodig hebben op weer goed in hun kracht te staan. Ook is er vaak een tussentijd van 3-4 weken nodig tussen elk consult om veranderingen goed te kunnnen integreren in het lichaam , geest en ziel.

Klachten hebben soms ook een multidisciplinaire aanpak nodig. Ik pleit daarom ook voor samenwerking met reguliere en complementaire zorgverleners zoals psychologen, psychiaters, voedingsdeskundigen, stralingsdeskundigen, fysiotherapeuten, huisartsen etc.

Consult:

Een consult begint met een gesprek. Hierbij maak ik gebruik van verschillende technieken ( counceling/coaching) om jou te helpen meer in jou kracht te komen. Tevens is het ook gewoon een moment om jou verhaal te doen en een luisterend oor te hebben.

Aansluitend ga ik jou behandelen. dit gebeurd liggend met kleding aan en heeft als doel het energieveld te harmoniseren, energieblokkades ( mentaal, lichamelijk, emotioneel of spiritueel van aard) weer te laten doorstromen.

Clienten geven vaak aan naar het eerste consult moe te zijn. Plan daarom niet te veel op de dag van de behandeling. Na een eerste consult is er vaak verbetering op het slaappatroon en ervaren mensen meer inzicht,ontspanning, kortom bewustwording.

Een combinatie van gesprek en energetische behandeling is mogelijk tevens ook alleen maar een gesprek of energetische behandeling. 

Jij kunt met uiteenlopende klachten bij mij terecht. Denk hierbij aan:

Stress, pijn ( emotioneel/lichamijk), rouw en verliesbegeleiding ( overlijden,scheiding,verlies van werk, relatieproblematiek) angsten, prikkelgevoeligheid ( HSP, ADHD,AUTISME), omgaan met hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid. 

Tevens is een energetische behandeling ook heel geschikt als aanvulling op een traumabehandelingen ( zoals EMDR, psychotherapie, etc).

Afspraken, die niet na gekomen worden, dient men tenminste 24 uur van te voren af te zeggen. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Neem voor meer informatie contact op via mail of telefoon.